top of page

PERSONVERNÆRKLÆRING

Personvern Toppen av siden

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Kreativitas AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

 

Kontaktinformasjon

 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@kreativitas.no.

Innhold

 1. Behandlingsansvarlig

 2. Formålet med behandlingen

 3. Hvilke opplysninger behandles?

 4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

 5. Tilgang til informasjonen

 6. Direkte markedsføring

 7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

 8. Dine rettigheter

 9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

 10. Samtykke, lovvalg og verneting

 11. Endringer i erklæringen

 

1. Behandlingsansvarlig

 

Daglig leder ved Kreativitas AS, Org.nr. 921 588 348,  er behandlingsansvarlig av personopplysningene som du oppgir til Kreativitas AS.

 

2. Formålet med behandlingen


Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på arrangementer, registrere booking.


Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:
 

 • Registrere og tilpasse reservasjoner til bursdager og eventer, og tilhørende tjenester.  

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.

 • Gi deg informasjon om workshops og arrangementer.

 • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Kreativitas skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Kreativitas’ hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

 • Vi lagrer og bruker dine personopplysninger til å kunne yte god service og tilby tilpassede tilbud.


3. Hvilke opplysninger behandles?


Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Kreativitas om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.

 • Hvis du retter en henvendelse til Kreativitas via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

 • Når du besøker Kreativitas’ nettsider registreres din IP-adresse. Kreativitas knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Webanalyse og cookies

 

Kreativitas samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på kreativitas.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Google Chrome”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Kreativitas.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

 • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

 • Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.  

 • Vi bruker cookies til å holde skjema i Bookingløsningen utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene i dem.

 

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Kreativitas.no skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

 

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Kreativitas (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på arrangementer, registrere booking. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

5. Tilgang til informasjonen

 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Kreativitas, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

6. Direkte markedsføring

 

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Kreativitas. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om Kreativitas, som informasjon om produkter og tjenester. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

 

Kreativitas har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Dersom Kreativitas formidler dine personopplysninger til en tredjepart (samarbeidspartnere), vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.  

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter

 

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Kreativitas har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Kreativitas behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Kreativitas rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ett år.

 

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

 

Kreativitas kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 

10. Samtykke, lovvalg og verneting

 

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Kreativitas er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i tilknytning til Kreativitas’ forretningsadresse, i samsvar med lovene i Norge.

 

11. Endringer i erklæringen

 

Kreativitas forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Kreativitas. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

 

 

 

Sist oppdatert: 26. november 2018

Behandlingsansvarlig
Formålet med behandlingen
Tilgang til informasjonen
Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Hvilke opplysninger behandles?
Direkte markedføring
Hvordan sikrer vi opplysningene?
Dine rettigheter
Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Samtykke, lovvalg og verneting
Endringer i erklæringen
bottom of page