Vi ønsker alle våre besøkende velkommen til en kreativ og trygg opplevelse.

Nå innfører vi strengere tiltak om avstand mellom besøkende slik at alle føler seg trygge på besøk hos oss. Vi følger til enhver tid de råd som gis av FHI og Bærum kommune. 

 

Syke barn skal holde seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Vi har fokus på god hygiene, og redusert kontakthyppighet mellom barna. 

 

Smitteverntiltak 

  • Påbudene om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  • Begrenset antall deltakere samtidig i aktivitet slik at man fint kan holde anbefalt avstand.

  • Oppfordring om desinfisering/og håndvask.

  • Regelmessig desinfiserende spray som fjerner bakterier og virus.

  • Renhold flere ganger til dagen, særlig på utsatte områder som kontaktflater, bord og lignende.

  • Kreative pakker vil klargjøres slik at utstyr og materialer kun benyttes av samme person/kohort.

  • Anbefaler mindre lag, som gjør det enda enklere å holde avstand selv inne på aktivitetene.

  • Smittesporing og registrering av gjester som er hos oss.

  • Alle ansatte skal bruke munnbind

  • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre personer, skal alle som oppholder seg innendørs bruke munnbind.

Koronafri klem fra Mini, 

Daglig Leder